Simon Scholen

“Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht het best mogelijke onderwijs aan onze kinderen te bieden. ”

Ismail Taspinar, Simon Scholen

10
AANTAL SCHOLEN
1855
AANTAL LEERLINGEN
215
AANTAL LEERKRACHTEN

Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit SIMON scholen: ”Worden wie je bent”.

Bij ons bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke identiteit het voornaamste verschil in het onderwijs.

We streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. We willen bereiken dat ze zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. We zijn erop gericht onze leerlingen te brengen tot kennis van de schepper Allah en hen te leren op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan, helpen we de kinderen te “worden wie ze zijn”. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te zijn van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. We streven ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn plaats in de samenleving te kunnen innemen vanuit een islamitische levensbeschouwelijke identiteit.

De Profeet Mohammed (sas) heeft gezegd: “Ik ben slechts gezonden om de gunsten van het goede gedrag (akhlaaq) te voltooien.”

Als je voor SIMON kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq centraal staat. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de koran en het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) vormen daarbij het uitgangspunt.

Kwaliteit

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht het best mogelijke onderwijs aan onze kinderen te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie (ihsaan) na te streven. Wij geloven dat ieder kind talent in zich heeft en dat het onze taak is het kind de mogelijkheid te geven dat optimaal te ontwikkelen. Bij SIMON gaat talent niet verloren. We houden daarbij rekening met de specifieke behoeften dat ieder kind heeft. Ieder kind is er één en goed gedrag is nodig voor goede kwaliteit.

Wilt u meer weten over Stichting Simon?

Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost- Nederland