Via het aanmeldformulier op deze pagina kunt u één of meerdere kinderen aanmelden op onze school. U ontvangt een automatische bevestigingsmail zodra wij uw bericht hebben ontvangen. Wij nemen dan uw aanvraag direct in behandeling en bellen/mailen u om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij elkaar leren kennen en kunt u ook de sfeer proeven middels een rondleiding door onze school. Zo kunt u ook kennismaken met de juffrouw of de meester van de groep waar uw kind geplaatst wordt. Ook behandelen wij samen met u de procedure voor de definitieve inschrijving van uw kind(eren).

Aanmeldformulier:

  Personalia leerling:

  Geslacht : JongenMeisje

  n.v.t.

  n.v.t.

  Adres geheim? JaNee

  Gegevens verzorgers:

  Relatie 1 : VaderMoederVoogd

  Relatie 2 : VaderMoederVoogd

  n.v.t.

  Huidige groep: Gr. 1/2Gr. 3Gr. 4Gr. 5Gr. 6Gr. 7Gr. 8n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  Hierbij geef ik de Tulp toestemming om mijn gegevens te verwerken voor de aanmelding van mijn kind. Ik ga akkoord dat deze gegevens uitsluitend worden bewaard voor het behandelen van de inschrijving van mijn kind(eren).

  Ouders(-s) verklaren hierbij dat zij toestemming geven aan de school om informatie op te vragen van de basisschool of peuterspeelzaal waar hun kind vandaan komt. Ook geven wij toestemming om bij externen informatie op te vragen indien ze betrokken zijn bij de algehele en of taal ontwikkeling van het kind.

  Informatie van basisschool en peuterspeelzaal / kinderopvang:

  De basisschool heeft zes weken (plus evt. vier weken verlenging) de tijd om te zorgen dat het kind een plek in het onderwijs krijgt. de ingangsdatum voor die periode begint bij de 1e lesdag van de leerling.

  De intern begeleider onderzoekt in deze periode of de aangemelde leerling extra aandacht en ondersteuning nodig heeft en of de school die (specifieke) ondersteuning bieden kan. Als dat zo is, wordt het kind als leerling ingeschreven. Blijkt dat niet te kunnen dan krijgen ouders hierover bericht.

  NB. Dit is het aanmeldformulier. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en de definitieve inschrijving.