IBS De Tulp

“Wij zijn een Vreedzame School”

Sara Erel-Agca, Directrice

Identiteit

De Tulp is een basisschool op Islamitische grondslag in Hengelo. Dit komt tot uiting in in de aankleding en inrichting van het gebouw, in het vieren van islamitische feesten en in de aandacht die wij schenken aan de leefregels volgens de islam:

– Er is aandacht voor het gedrag van de leerlingen onderling, jegens de ouders en de leerkracht en hun gedrag op straat (Akhlaaq)
– Er wordt uitgebreid ingegaan op negatieve verschijnselen als elkaar pesten en elkaar uitschelden. (Akhlaaq)
– Godsdienstonderwijs in iedere groep;
– Koranles vanaf groep vier;
– Van een van het gebed op school. 

Kwaliteit

De Tulp  staat voor kwaliteit van het onderwijs, dat afgestemd is op de mogelijkheden van het individuele kind. Missie van onze school is:

worden wie je bent…

Daarbij maken wij gebruik van de nieuwste methodes, Materialen en werkwijzen. Iedere leerling krijgt instructie, aangepast aan zijn/haar niveau en manier van denken. De resultaten die de kinderen behalen, worden zorgvuldig bijgehouden En gevolgd via het CITO leerlingvolgsysteem. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen houden wij nauwlettend in de gaten.

Onze Leerkrachten