IBS De Tulp

“Wij zijn een Vreedzame School”

Sara Erel-Agca, Directrice

Identiteit

De Tulp is een basisschool op islamitische grondslag in Hengelo. Wij streven ernaar onze leerlingen een islamitisch bewustzijn mee te geven. Wij willen bereiken dat leerlingen zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en deze overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. Wij zijn erop gericht onze leerlingen kennis bij te brengen van de schepper Allah en wij leren hen op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording, helpen wij ze te “worden wie ze zijn”. Wij willen, dat de leerlingen zich al op jonge leeftijd op een positieve manier bewust zijn van hun identiteit. Daarmee geven wij de leerlingen een stevige basis mee voor hun verdere leven.
Hierdoor kunnen ze vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld verkennen, anderen ontmoeten en hun waarden delen. Wij streven ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn plaats in de samenleving te kunnen innemen vanuit een islamitische levensbeschouwelijke identiteit.

Als je voor De Tulp kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq (goed gedrag) centraal staat. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de Koran en het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh) vormen daarbij het uitgangspunt.

Kwaliteit

Onderwijs dat recht doet aan de manier waarop je geschapen bent…

Vanuit deze diepe wens en overtuiging, die verbonden is met ons islamitische mensbeeld, willen wij onze leerlingen excellent basisonderwijs bieden waarin mogen zijn en worden wie je bent een centrale plaats inneemt. Effectief onderwijs dat een belangrijke bijdrage levert aan hun totale ontwikkeling als mens in hun omgeving. Dit betekent dat we ons op IBS De Tulp niet alleen richten op het verwerven van kennis, maar dat we ook oog hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, voor creativiteit en voor gezondheid en bewustzijn van het leefmilieu.

De Tulp  staat voor kwaliteit! We vinden het belangrijk om écht te kijken naar de kinderen. Daarom hechten we veel belang aan het proces, dit geeft veelal een breder beeld van het kind.

Wij gaan er vanuit dat alle kinderen kunnen leren en dat ze allemaal evenveel recht hebben op goed onderwijs, ongeacht hun sociale en etnische afkomst. De onderwijsachterstand van onze kinderen kan worden weggewerkt. Hiervoor moeten zij effectief en gericht onderwijs krijgen; onderwijs op maat! De leerstof en het aanbod zijn afgestemd op de mogelijkheden van de kinderen en de resultaten die ze behalen worden zorgvuldig bijgehouden en gevolgd via het CITO leerlingvolgsysteem.

worden wie je bent…

Onze Leerkrachten

Groep 1/2A Meltem Inge
Groep 1/2B Zeynep
Groep 3 Barbara
Groep 4 Ahmet Duygu
Groep 5 Nurselin
Groep 6 Kim
Groep 7 Çağla Maaike
Groep 8 Gieta Carola
Godsdienstles Sara
Koranles Mustapha
Onderwijsassistent Güldane
Onderwijsassistent Tuğba